vrijdag 12 december 2008

Aan de Bestuursrechter, 1 ste verzoek d.d. 01-12-2008 in de zaak A.M.S. ten Berge vs B&W van Utrecht

IN DUPLO voor intern gebruik.

Aan: de Rechtbank Utrecht.
Sector bestuursrecht.
t.a.v. De griffier
Vrouwe Justitiaplein 1,
Utrecht

Van: mevr. A.M.S.ten Berge
Servaasbolwerk 4

3512 NK Utrecht

.
Datum: 1 december 2008
Betreft: Bevestiging van ontvangst.
Verzoek om afschrift(en) .

Geachte heer / mevrouw,

Bij u is binnengekomen mijn beroepschrift d.d.13 nov. 2008, welk voldoet aan de volgende zaakomschrijving: Beroep op besluit. A.M.S. ten Berge versus B&W Utrecht.

Helaas heb ik de bevestiging van ontvangst hiervan, niét in goede orde mogen ontvangen. Over dit gemis heb ik vorige week geklaagd bij uw collega, dhr. Randy Geluk. Mevr. BRANDT heeft volgens mij in haar bezwaarschrift (1) van 31/07/2008 duidelijk om een uitzonderingsbesluit gevraagd. Daarop hebben B&W een voor beroep vatbaar besluit genomen. Dhr. Geluk zou een intern verslag over mijn klacht en argumenten maken. Als ik er recht op heb, gelieve dan een afschrift van dit verslag aan mij op te sturen. Verder adviseerde dhr. Geluk mij, over de gemiste ontvangstbevestiging aan de sector te schrijven, hetgeen ik hierbij doe.

Het ontbreekt mij dus aan de reguliere bevestiging van ontvangst van mijn beroepschrift (in duplo) van de 13de november 2008 met een baliestempel bij u ingekomen op de 14de november 2008.

In uw brief van 24-11-2008 mis ik de vermelding van de datum van mijn beroep; het zaaknummer van mijn beroep; de zaakomschrijving van mijn beroep; de initialen van griffier / rechter én de zittingsdatum.

Omdat deze gegevens ontbreken kan ik geen gefinancierde rechtsbijstand aanvragen. Hetgeen nu ook weer niet uw bedoeling kan zijn geweest.

Verder gaf dhr Geluk aan, dat mevr. Brand- van Heijst, maatschapslid van Kroezen BV te Vortum-Mullem namens mij, op 13 oktober 2008 reeds beroep heeft aangetekend. Zoals van meerdere van haar onrechtmatige activiteiten wist ik ook hier niets van. Als ik er recht op heb om over Brandts beroep d.d. 13/10/2008 en de afhandeling daarvan geïnformeerd te worden, verzoek ik u alle relevante afschriften uit dit dossier, naar mij op te sturen.

Gelieve van het bovenstaande kennis te nemen en aan mij, terzake van mijn Beroepschrift 13/11/2008 de juiste bevestiging van ontvangst te sturen waarin de juiste zaakkenmerken en het juiste onderwerp van het beroep vermeld worden.


Hoogachtend, mevr. A.M.S.ten Berge, appellant

Geen opmerkingen: