dinsdag 5 oktober 2010

Verzoek inzage VVD,CDA en PVV regeerbesluit van 30 sept. 2010.

*
VVD,CDA en PVV regeringsbesluit van 30 sept. 2010.‏

14:35
Beantwoorden ▼

* Beantwoorden
* Allen beantwoorden
* Doorsturen
* Verwijderen
* Markeren als ongelezen
* Markeren als gelezen
* Alles van deze afzender verwijderen
* Bericht afdrukken
* Berichtbron weergeven
* Berichtgeschiedenis weergeven
* Berichtgeschiedenis verbergen
* Details weergeven
* Details verbergen

Anne Marie ten Berge

*
amstenberge@hotmail.com
Anne Marie ten Berge
amstenberge@hotmail.com
*

* Afbeelding wijzigen
* Profiel bekijken

Aan Fractie CDA Tweede Kamer, SP Fractie Tweede Kamer, PvdD-fractie Tweede Kamer, GroenLinks Fractie Tweede Kamer, Fractie VVD Tweede Kamer, Fractie SGP Tweede Kamer, Fractie PVV Tweede Kamer, Fractie PvdA Tweede Kamer, Fractie D66 Tweede Kamer, Fractie CU Tweede Kamer, Tweede Kamer, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester), Algemeen AD, brieven@volkskrant.nl, buitenhof@vpro.nl, c.permentier@rechtspraak.nl, debat@nos.nl, europa@minbuza.nl, Gerdi Verbeet, Het Parool Politiek binnenland., info@depers.nl, Karin Aalberts, Kees van Oosten, Kiesraad Min.v.BZenK, Ned.Klokkenluiderspartij, Nederland Transparant, Nieuwsbrief nrc.next, Nieuwsdienst ANP, Nieuwsdienst Trouw, parlement@trouw.nl, Persbericht, redactie@sconline.nl, reporter@kro.nl, Staats-Courant, VGN
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: dinsdag 5 oktober 2010 14:35:16
Aan: Fractie CDA Tweede Kamer (cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl); SP Fractie Tweede Kamer (kamer@sp.nl); PvdD-fractie Tweede Kamer (fractie@partijvoordedieren.nl); GroenLinks Fractie Tweede Kamer (groenlinks@tweedekamer.nl); Fractie VVD Tweede Kamer (vvdvoorlichting@tweedekamer.nl); Fractie SGP Tweede Kamer (sgp@tweedekamer.nl); Fractie PVV Tweede Kamer (pvv@tweedekamer.nl); Fractie PvdA Tweede Kamer (pvda_voorlichting@tweedekamer.nl); Fractie D66 Tweede Kamer (d66@tweedekamer.nl); Fractie CU Tweede Kamer (christenunie@tweedekamer.nl); Tweede Kamer (contact@tweedekamer.nl)
CC: Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester) (burgemeester@utrecht.nl); Algemeen AD (ad@ad.nl); brieven@volkskrant.nl; buitenhof@vpro.nl; c.permentier@rechtspraak.nl; debat@nos.nl; europa@minbuza.nl; Gerdi Verbeet (voorzitter@tweedekamer.nl); Het Parool Politiek binnenland. (politiek@parool.nl); info@depers.nl; Karin Aalberts (karin.aalberts@student.hu.nl); Kees van Oosten (kvanoost@xs4all.nl); Kiesraad Min.v.BZenK (kiesraad@minbzk.nl); Ned.Klokkenluiderspartij (info@klokkenluiderspartij.nl); Nederland Transparant (contact@nederlandtransparant.nl); Nieuwsbrief nrc.next (mailnrc@messagent.nrc.nl); Nieuwsdienst ANP (nieuwsdienst@anp.nl); Nieuwsdienst Trouw (nieuwsdienst@trouw.nl); parlement@trouw.nl; Persbericht (persbericht@nieuwsbank.nl); redactie@sconline.nl; reporter@kro.nl; Staats-Courant (staatscourant@sdu.nl); VGN (informatiecentrum@vng.nl)
Aan: Tweede Kamer Fracties (10) en leden (150 ) in de Tweede Kamer der Staten Generaal Plein 2 te Den Haag.
Van: DEMOCRATEN /Servaasbolwerk 4 / 3512 NK Utrecht

Datum: dinsdag 5 oktober 2010.
Onderwerp: VVD,CDA en PVV regeringsbesluit donderdag 30 sept. 2010
Betreft: VERZOEK (Awb)

Geachte dames/ heren,

Voorafgaand aan het VERZOEK informeer ik u als volgt.

Namens de vereniging DEMOCRATEN te Utrecht, adviseer ik u allen, in uw beslissingen mee te wegen dat de PVV de volgende Statuten heeft: De vereniging van Geert Wilders draagt de naam: Partij voor de Vrijheid. (KvK Haaglanden dossnr. 27275889 op -8 aug.2007) en is gevestigd Binnenhof 1a, 2513 AA, ’s Gravenhage:

Ik citeer: Artikel 2.

Punt 1. Het statutaire doel wordt omschreven als: Politiek bedrijven in de ruimste zin des woords om op te komen voor een vrij, welvarend en onafhankelijk Nederland.

Punt 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door deel te nemen aan verkiezingen voor onder meer de Staten-Generaal en door alle andere wettige middelen die aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.


Beste leden Tweede Kamer, ga absoluut niet met Wilders in zee als u, net zoals wij niet op de PVV gestemd hebben, omdat wij in de statutaire doelstelling van de PVV een nationaal-socialistisch gedachtegoed te voorschijn zien komen dat ons angst aanjaagt.

Het is niet eerder zo geformuleerd: Niet de de-ismalisering van Nederland is het doel van de PVV maar eerder een soort van Nederlands nationalisme waarbij de islamistische organisaties met gedoogsteun van de VVD en het CDA geknecht zullen worden door de komende minderheidsregering onder leiding van Mark Rutte (VVD) minister-president en Maxime Verhagen(CDA), vice-president.

BEDENK WEL: Dat de PVV-statuten en haar doelstelling, bij Wilders en zijn vereniging zwaarder zal wegen dan wat er vastgelegd is geworden in welk akkoord dan ook.

De PVV tracht dit doel van de-ismalisering te bereiken met kiezersbedrog te plegen. PVV-ers hebben zich 09-06-2010 kandidaat gesteld om te regeren en ministers te leveren. Nadat de PVV-kandidaten gekozen waren, trokken zij kennelijk hun regeerbeloften in en wilden niet deelnemen aan het kabinet Rutte I. De PVV ers blijven in de Tweede Kamer zitten en hebben afgesproken dat de PVV-TK-leden, wél gebruik zullen maken van hun wetgevende macht, maar hun verplichting om namens het Nederlandse Volk de regering te controleren niet na zullen komen.

Wilders wil geen vice-premier worden, blijft in de Kamer zitten. Daar mag hij met gedoogsteun van de VVD en het CDA niet alleen van alles roepen maar ook wetgeving maken. Zoals bijvoorbeeld, dat de Islamitische verenigingen geen religieuze genootschappen zijn met verenigingsrecht.

Blijkbaar is het waar dat de geschiedenis van de politiek en de dictatuur zich steeds herhaalt.

Hirsch-Ballin (CDA) en vele andere prominente leden van de VVD en het CDA zeiden het bovenstaande op hun manier. Democraten zeggen het op hun manier. Aan u de keus wat u kunt snappen en behappen.

Op het TK-pluche van de PVV blijven zitten is een wettig middel om politieke doelen (geen ideologieën) te bereiken Maar, bij het VVD, CDA en PVV regeerbesluit van 30 sept. 2010 het Nederlands volk wat voorliegen is een oneigenlijk en verboden middel om regeringsdoelen te bereiken.

VERZOEK

De vereniging DEMOCRATEN verzoekt hierbij aan de betrokken bestuursvoorzitters van de Stichtingen Fractiebureaus / Ondersteuning Tweede Kamerfracties van de VVD, het CDA en de PVV te Den Haag, om het regeer-gedoogbesluit van 30 september 2010 naar bovenstaand adres op te sturen. Kosten worden vergoed.

Reden:

De vereniging DEMOCRATEN te Utrecht heeft het volste recht het betreffende document in te zien en of in afschrift te ontvangen ten einde het rechtsmiddel van bezwaar / beroep in te kunnen stellen.

Ik hoop u ter zake goed geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend, Anne Marie ten Berge, voorzitter.

www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: