woensdag 25 juni 2008

Brief aan Ombudsman Utrecht

Geachte mevrouw,

Vanmorgen heeft dhr. J. Phoster, supervisor call-centrum (wéér) geweigerd mij door te verbinden met de Dienst Burgerzaken en Gemeentebelasting. Het speet Phoster wel, maar er lag een B&W-beluit dat aan hem en de andere ambtelijke medewerkers van het call-centrum verbood mij op de naam van 'A.ten Berge' door te verbinden met de betreffende Dienst.

Dhr. Phoster maakte aannemelijk dat genoemd verbod van doorverbinden alleen op mijn persoon van toepassing was en dat de omvang van het genoemde verbod niet alleen gold voor de Diensten van de Gemeente Utrecht. Het call-centrum mocht mij ook niet doorverbinden met de secretariaten van B&W en met de Griffie van de gemeenteraad.

Nadat ik dhr. Phoster gevraagd had (volgens WOB) naar het besluit/briefnummer van het betreffende B&W- besluit en mij een afschrift daarvan te sturen, 'moest' dhr. Phoster de verbinding verbreken. Daarna viel er voor mij niet anders te concluderen dan dat het hem, blijkbaar van hogerhand verboden was op een dergelijk verzoek in te gaan.

Op 9 juni 2008 heb ik bij u een klacht ingediend van dezelfde strekking. Ik vond al eerder het gedrag van de Gemeente Utrecht, de uitvoering van de Dienstverlening en de zich doofstom houdende Raadsleden, behoorlijk ónbehoorlijk. Hun omstreden gedrag omschrijf ik ook nu weer als onbetrouwbare, discriminerend en corrupt ten aanzien van mijn persoon. Ik zag graag dat u mijn gedragsomschrijving(en) overnam in uw reactie(s) op mijn klachten. Ik weet dat discriminatie en corruptie volgens de Verordering Dienst Ombudsman Utrecht niet onder uw competentie valt. Daarom zag ik graag dat u de overblijvende kern van mijn klacht beoordeelde, namelijk het onbetrouwbaar en willekeurig besluitnemend Gemeentebestuur van Utrecht

U mag uit het bovenstaande begrijpen dat ik uw reactie dd 17 juni 2008 inzake de behandeling van mijn klacht van 09 juni 2008 voor het grootste deel, niet relevant vind. Wat curator Kroezen BV, mevr. Brandt-van Heijst te Vortum-Mullem betreft: Haar curatorschap heeft pas eerst, vanwege de publicaties in het AD/UN van 03 mei en in de Staats Couranten van 05 en 07 mei jl. bewijskracht gekregen.
Vanwege de aanschaf van een paspoort en Brandts toestemming daarvoor, zie de paspoortwet art.17, is er betreffende mijn persoon door de Gemeente Utrecht correspondentie verstuurd en/of ontvangen.

Omdat ik bij alle dossierstukken die op mijn persoon betrekking hebben, gebruik wil maken van mijn recht op informatie, inzage en afschrift, behoor ik doorverbonden te worden met de betreffende (Concern) Diensten, secretariaten en Raadsgriffie.

U schrijft in uw brief van 17 juni 2008 dat het Call-centrum in verband met mijn klacht van 9 juni jl. aangaf dat ik vanwege een zekere mate van overlast niet meer doorverbonden werd met genoemde afdelingen.Het zit dus kennelijk geheel anders. Ik word blijkbaar doorlopend onbehoorlijk behandeld.

Mede omdat u de 'overlast van ten Berge' in genoemde brief niet nader (kunt) omschrijven, leg ik hierbij vanwege het bovenstaande weer een nieuwe klacht over hetzelfde, rare en onbetrouwbare Gemeentelijke gedrag neer. Het is B&W die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het bovenstaand beschreven onaangename gedrag van ambtelijk Utrecht.

Verder valt er nog veel aan te merken op de reactie(s) van de Gemeente Utrecht die u in uw brief van 17 juni beschrijft naar aanleiding van mijn klacht dd 9 juni 2008. Hiertegen wil ik mij verzetten, en graag gehoord worden over de irrelevante behandeling van betreffende klacht.

Hoogachtend,

Anne Marie ten Berge

Geen opmerkingen: