woensdag 18 juni 2008

Verdraagzaamheid ipv politieke zorgplicht

In het Utrechts Stadblad van 4 juni 2008 schreef Hans Spekman een column, genaamd 'Geef elkaar de ruimte'. Voor degene die deze column niet hebben gelezen een korte samenvatting:

Spekman zag graag dat wij meer ruimte gaven aan mensen die in onze samenleving in een isolement waren geraakt door hun 'anders' zijn. De schuld van hun uitsluiting zoekt hij niet bij de overheid, maar bij ons. Hij vindt dat wij de andersdenkende en andersdoende meer ruimte moeten geven door begrip te tonen voor hun 'anders'zijn.

Hoe mooi zijn column ook in de oren klinkt, zijn politieke daden houden bij mij een gepast wantrouwen overeind. Op woensdag 18 juni 2008 heb ik dan ook de tijd genomen naar hem per e-mail (h.spekman@tweedekamer.nl) op deze column te reageren:

Hans Spekman, u bent lid van de PvdA hetgeen door velen al niet begrepen wordt, laat staan gewaardeerd. Elke week verschijnt er van u een kleine en irritante column in het Utrechtse Stadsblad: "Plein2". Ik weet niet of u wel eens een reactie op uw column krijgt, maar bij deze hebt u er dan eindelijk een.

Volgens mijn deskundige mening is uw column van 4 juni 2008 weer van zo'n plakkerig en vooral schijnheilige inhoud waar je als weldenkend mens kotsmisselijk van wordt. Volgens de inhoud is het kennelijk uw bedoeling ons burgers te adviseren om de mensen die 'anders' denken en doen, min of meer met rust te laten. Gezien uw voorbeelden wijst u homo's, krakers, daklozen, verstandelijk gehandicapten, armoedzaaiers, verslaafden en gestoorden aan als de buiten de orde vallende burgers, die wij (waaronder uzelf) attaqueren op hun anders zijn. Wij burgers (waaronder uzelf) horen te stoppen met ons geweldadig optreden tegen deze 'lastige' anderen . Wij burgers (waaronder uzelf) horen deze onaangepaste medelanders niet meer uit te kotsen en buiten te sluiten.

Hans Spekman/ Liegman, ik verzoek u vriendelijk uw volgende Plein2 de titel mee te geven: "Ik nam zélf de ruimte", om daarna aan de lezer uit te leggen hoe u als Utrechts raadslid en later als wethouder mij, de 'anders' doende en denkende, de das om gedaan hebt. U kunt aan de lezer vertellen hoe u mij, als klokkenluider terzake van de ambtelijke delicten van het Utrechtse College van B&W en de verkiezingsfraudes van de raadsleden, buitengesloten en geïsoleerd heeft. Vanaf januari 2000 trek ik aan de bel omdat u en uw medeplegers politici en raadsleden mij geen middelen van bestaan meer gunden. Het was overduidelijk de bedoeling dat mij, net als dat bij de andere 'lastige' burgers gebeurde, alle relevante hulp onthouden werd. Wij burgers (waaronder uzelf) noemen politici die zo overduidelijk de zorgplichten schenden: "Moordenaars op afstand". Op termijn worden de gedupeerden ( lastige anders denkenden en doenden) opzettelijk door de overheid ten gronde gericht vanwege voortdurende schendingen van de zorgplicht. En u bent daar een voorstander van omdat u nu ook weer in de column van 4 juni 2008, oproept tot verdraagzaamheid en niet tot het uitvoeren van de zorgplicht. U bent Hans Liegman, de politicus die mede (achter de schermen) ervoor 'zorgt' dat er armoe en ellende ontstaat. U gooit niet met stenen maar met loze woorden.

Ook in het verleden nam u de politieke ruimte voor uzelf, hetgeen duidelijk tegen mijn bestaan gericht was. U gedoogde in het jaar 2000 dat uw voorganger, wethouder van onderwijs, Jan Leijenhorst (GroenLinks) met valse onderwijs- aanstellingsakten naar mij gooide zodat ik geen uitkering kon krijgen. U gedoogde in datzelfde jaar dat uw partijgenoot Annie Brouwer-Korf, burgemeester met valse justitële documenten naar mij gooide. Zij verzon mijn strafblad, zodat ik niet meer als leerkracht mijn brood kon verdienen. U gooide weliswaar geen molotovcoctail bij mij naar binnen zodat er brand ontstond , nee u besloot (mede) in 2004 dat mijn woning maar een sloop-risico moest krijgen als gevolg van het gebruik van explosieven voor het slopen van een naburig gebouw. In mijn woning (lijdend erf) ontstond een gevaarlijke kortsluiting die tot brand had kunnen leiden. B&W hadden op enig moment besloten de bunker uit de W.O.II aan het Servaasbolwerk 18 te Utrecht te slopen voor nieuw te bouwen koopappartementen. Er is van april t/m juli 2004, 27x springstof gebruikt, zodat mijn huurhuis (op een afstand van 100 meter) scheurde en verzakte. Ik mocht van de stichting Stichting Mitros, eigenaar van de woning, een bod doen op mijn woning aan het Servaasbolwerk 4 te Utrecht. Ik zegde per 1 juli 2004 de huur op en betaalde voor de puinhopen van mijn woning het symbolische bedrag van € 1,00. Tot op heden weigert Marinus den Langen, rechtspersoon Stichting Mitros, afdeling vastgoed met medeweten van de Utrechtse bewindvoerders en raadsleden (waaronder uw partijgenoten van de PvdA) de akte van overdracht te ondertekenen.

Nog steeds neemt de PvdA in de Gemeente Utrecht in samenwerking met de andere politieke partijen de ruimte om de vuile politieke spelletjes verder te spelen en mij als klokkenluider, het bestaan onmogelijk te maken. Nog steeds neemt u, ook in de Tweede Kamer de ruimte om de zaken van politieke schendingen van zorgplichten en burgerrechten in de doofpot te houden. Vanwege al het bovenstaande is uw Plein2 column daarom ook niets meer of minder dan een echte klasse 1, doofpotcolumn. Ik wens u sterkte. Dit was een column van openbaring geschreven door Anne Marie ten Berge te Utrecht.

Geen opmerkingen: