zondag 4 november 2012

Gedagvaarde Sander van Barneveld, deurwaarder Bob Kruythof en een Schynsadvocaat-gemachtigde misleiden Rechtbank Utrecht.

Oorspronkelijke titiel FW: dossier 806641 UC EXPL 12-5681: Misleiding van de rechtbank door gedagvaarde‏ 30-10-2012 Beantwoorden ▼Beantwoorden Details verbergen Anne Marie ten Berge amstenberge@hotmail.com Aan Mw.mr.L.M.Pesch,stafjurist Orde van Advocaten Utrecht. Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com) Verzonden: dinsdag 30 oktober 2012 17:10:12 Geredigeerd op maandag 05 nov.2012 Aan: Mw.mr.L.M.Pesch,stafjurist. (pesch@advocatenordeutrecht.nl) Geachte mevrouw Pesch, Ik heb u eerder in cc de hierna komende mail-berichten doorgestuurd.De berichten horen in het dossier van mr. L.J.Böhmer, deken der Orde van Advocatn Utrecht onder zijn kenmerk: RvT 112-9365 A.M.S. ten Berge vs mr. A.M. Slierendrecht thuis.Ik heb dit bericht ook in cc aan mr. Slierendrecht doorgestuurd en aan haar klant Van Barneveld. Jammer dat u niet reageerde op dit alarmerende bericht, terzake van de betrokkenheid van mr. Slierendrecht van Schynsadvocaten te Utrecht bij het gesjoemel van de deurwaarder met mijn dagvaarding huisuitzetting d.d. 02/04/2012. Ik heb deze dagvaarding tegen haar klant dhr. S. Van Barneveld ingebracht. Van Barneveld die op 11 april 2012 tegen de rolrechter beweerde dat hij de dagvaarding niet gekregen had en deze dus ook niet aan zijn advocaat-gemachtigde had kunnen geven. Dit blijkt dus nu een leugen te zijn geweest van het duo Slierendrecht en Van Barneveld. Net als de leugen dat Slierendrecht,aan mij de dossierstukken niet mocht sturen. De deken heeft tot / met december de tijd om een oordeel over mijn klachten tegen Slierendrecht te geven en omdat u kennelijk mijn klachten niet doorgeeft zal ik mij dus met dit schrijven van 26 oktober 2012 weer tot de deken wenden met deze nieuwste klacht. Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge www.annemarietenberge.blogspot.com -------------------------------------------------------------------------------- From:amstenberge@hotmail.com To: sandervbarneveld@gmail.com Subject: Misleiding van de rechtbank door gedagvaarde Date: Fri, 26 Oct 2012 14:43:52 +0200 Dossier 806641 UC EXPL 12-5681 Misleiding van de rechtbank door gedagvaarde.‏ amstenberge@hotmail.com Aan Mw.mr.B.H.van der Graaf, klachtenfunctionaris,, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester), Mw.mr.L.M.Pesch,stafjurist., Ibrahima Sall, Mr. M.L.F.J.(Marcel) Schyns, Mw.mr.A.M.Slierendrecht,advocaat, mailbox@kruythof.nl Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com) Verzonden: vrijdag 26 oktober 2012 14:36:30 Aan: Mw.mr.B.H.van der Graaf, klachtenfunctionaris, (klachtencoordinator.rb.utrecht@rechtspraak.nl) CC: Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester) (burgemeester@utrecht.nl); Mw.mr.L.M.Pesch,stafjurist. (pesch@advocatenordeutrecht.nl); Ibrahima Sall(------); Mr. M.L.F.J.(Marcel) Schyns (schyns@schynsadvocaten.nl); Mw.mr.A.M.Slierendrecht,advocaat (mail@schynsadvocaten.nl); mailbox@kruythof.nl (mailbox@kruythof.nl) BCC:(-----------------) Aan: Rechtbank Utrecht. t.a.v. Mw.mr van der Graaf, klachtenfunctionaris. Van: Mw. A.M.S.(Anne Marie) ten Berge, eiseres / bevoegde gedupeerde, cc: sandervbarneveld@gmail.com Datum: 26 oktober 2012 Betreft: Inhoud dossier 806641 UC EXPL 12-5681 A.M.S.ten Berge vs S.van Barneveld LS. Geachte mevrouw van der Graaf, Hierbij bericht ik u als volgt. Ik heb eindelijk van mw E.I.Somers-Goa, griffier bij Sector kanton locatie Utrecht, het kopie van alle processtukken in bovengenoemde dagvaardingszaak van huisuitzetting en een dwangsom, in goede orde ontvagen. En ook gelezen. In een eerste reactie bericht ik u dat Bob Kruythof, gerechtsdeurwaarder met de inhoud van de dagvaarding 02/04/2012 gesjoemeld moet hebben. Het TENEINDE en het MITSDIEN is anders dan ik schriftelijk had voorgesteld. Er is een blad uit mijn dagvaarding van productie 2 verdwenen. Dit blad productie 2 is samengestelde document, enerzijds de kwitantie van betaling service kosten verblijf op 31 oktober 2011 én anderzijds de erkenning van gedagvaarde dat er op 31/10/2011 een mondelinge huuroverenkomst was opgemaakt tussen eiseres en gedaagde. Ik ben het genoemde afschrift van mijn productie 2 later weer tegengekomen in het dossier, dat mr. Gerard Scholten,advocaat-gemachtigde, van Stichting Mitros (Tomlowadvocaten te Utrecht) naar mij toestuurde. Het processtuk zat als productie 27 in het dossier van zaak met nr: 823828 UC EXPL 12-11257 Stichting Mitros vs. A.M.S.ten Berge. In deze zaak was ik door Mitros gedagvaard voor huisuitzetting terwijl Mitros geen huurovereenkomst / contract met mij kon overleggen. Waar weer uit geconcludeerd kan worden, dat het Mitrosbestuur kennelijk vanaf 1 juli 2004 van derden huurpenningen aanneemt voor Servaasbolwerk 4. 3512 NK Utrecht. En daarover kennelijk vanaf 2005 tig-keer heeft gelogen tegen de rechtbank in haar dagvaardingszaken om mij uit mijn woning te krijgen . Dergelijke gedragingen: Onrechtmatig huur aannemen en meineden plegen van de elkaar opvolgende Mitros-directeuren zijn strafbaar als misdrijf. De diefstal: het jarenlang wederrechtelijk geld uit mijn vermogen nemen om een niet bestaande huur te betalen is strafbaar als misdrijf. Andere rechtbankenstukken laten zien dat Stichting Mitros in het belang van zichzelf ook graag samen met Altrecht, als getuige optrad, bij de aanvraag en het vonnis van mijn ondercuratelestelling op 25 september 2007. Verder citeer ik hierna: hetgeen gerechtsdeurwaarder Bob Kruythof te Utrecht in mijn dagvaarding van 02/04/2012 zonder mijn toestemming en medeweten heeft aangetekend, kennelijk om de rechtbank te misleiden. Want waarom anders ? Bob Kryuithof, gerechtsdeurwaarder schreef op blad 1 in het voordeel van S. Van Barneveld, gedagvaarde en zijn advocaat-gemachtigde (Schynsadvocaten te Utrecht) dat de heer van Barneveld tezamen woonde met mij, eiseres ,aan het Servaasbolwerk 4 te Utrecht. Dit gezegde beschouw ik als een kwalijke suggestieve mededeling naar de rechtbank toe. Dat is toch valsheid in geschrifte en getuigenis ? Op blz. 2 van mijn dagvaarding lees ik in het hoekje links in de marge tekst die ik niet heb voorgesteld en die ook mijn advocaat niet heeft voorgesteld. De tekst: onder het kopje,TENEINDE: Als de gedaagde partij niet uiterlijk op de bovengenoemde zitting heeft geantwoord', of om uitstel voor antwoord heeft gevraagd', wordt door genoemde deurwaarder zonder enig recht aangevuld met zijn woorden: "En de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen". Dan gaat de tekst weer verder met...: zal de rechtbank sector kanton de eis bij verstek toewijzen tenzij de eis hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Dit is pure valsheid in geschrifte in het stiekeme. En dan vraag ik mij af: Dus op deze manier werkt het geheim van de Raadskamer ? Rechters overleggen achter gesloten deuren met een ander overheidsorgaan over de te volgen strategie / procedure ? Ik vind dat hier weer sprake is van valsheid in geschrifte met kennelijk de bedoeling om de rechtbank te misleiden. Maar deze geslaagde poging tot misleiding moet in overleg zijn gebeurd met de advocaat-gemachtigde van gedagvaarde Van Barneveld want ook de inhoud van het verdere dossier laat de ene leugen na de andere zien. Bijvoorbeeld: Zo is nergens in het dossier een schrijven te vinden waarin staat te lezen dat gedaagde Van Barneveld en/of zijn advocaat-gemachtigde op de rolzitting van 11 april 2012 om uitstel van antwoord hebben gevraagd. Nergens. Nergens staat dat die vraag is gesteld. En een verzoek tot uitstel van antwoord, MOET schriftelijk gebeuren. Zo is de Wet. Zó zijn de regels van het procesrecht. En dat alles om een dwangsom Van € 1000,00 per dag te kunnen ontduiken ? Want Van Barneveld zit nog steeds, zonder enig woonrecht, zonder enig huurrecht in mijn kamer. De RECHTSPRAAK heeft duidelijk gefaald. Wél staat er onder het kopje in de Inleiding d.d. 6 juni 2012 te lezen en ik citeer weer in vet cursief: Gedaagde, hierna "Van Barneveld", heeft kennis genomen van de dagvaarding zoals die zijdens eiseres, hierna: "Ten Berge" is uitgebracht. (En dat is de dagvaarding van 02/04/2012) Dan gaat de ( bij de Deken van de Orde besproken) advocaat-gemachtigde verder: Van Barneveld ontkent al hetgeen Ten Berge in haar dagvaarding heeft gesteld. Behoudens indien en voor zover Van Barneveld in het navolgende iets erkent. Maar hoe kan van Barneveld een dwangsom ontkennen ? Een achterstand huur ontkennen ? Ernstige overlast ontkennen ? Het is geen strafzaak ! Het rol-antwoord van Van Barneveld wordt geen verweer genoemd maar: Het navolgende. Snapt u het nu ? Het rol-begrip 'verweer' krijgt de betekenis van 'ontkenning'. Het rol-begrip 'antwoord' valt weg voor het begrip 'de tekst die hierna komt'. Het lijkt logisch maar het is nonsens. Ik prik daar zo door heen. Waarom de rechtbank niet ? Deze woorden vallen toch uit de toon? Ik begrijp precies waarom gedagvaarde noch zijn advocaat-gemachtigde mij de processtukken wilden sturen. Ik mocht er eens achter komen ? Ik bén erachter gekomen. Maar nu eis ik wel vanaf 11/04/2012 dag 1 van al die procesleugens,nog steeds een uitspraak over de huisuitzetting van Van Barneveld én een uitspraak van de rechter, zonder last, over die dwangsom van € 1000,00 per dag. Want Van Barneveld, mailde mij toen ik 'ongewenst' nog niet had aangeklikt : "Ik blijf zitten waar ik zit. Want jij hebt mijn geld en mijn spullen gestolen, jij hebt huisvredebreuk gepleegd, jij hebt mij 3x met een lunchbordje op mijn hoofd geslagen. En met die vrijspraken van de politierechter heb ik niets te maken. Ik ga hier niet weg. Ik sta hier ingeschreven." Of woorden van gelijke strekking. Niemand kan ontkennen wat er in een dagvaarding staat. Als je een dagvaarding ontkent, dan heb je geen verweer. En als je dat toch blijft ontkennen misleid je in woord en daad de rechtbank. In wezen wens je niet deel te nemen aan de procesgang. En dat is gebeurd. Want het enige dat Van Barneveld op 31 oktober 2011 erkent is het feit dat hij met eiseres een mondelinge overeenkomst is aangegaan: het huren van de kamer voor drie maande in nov./dec. 2011 en in jan. 2012. Maar juist deze éne erkenning is door de gerechtsdeurwaarder uit mijn dagvaarding van 02/04/2012 gelicht en naar de Tomlowadvocaat gestuurd. Dit is een vorm van oplichting door een of meerdere overheidsorganen en schendingen van de advocatenwet door advocaten in een criminele samenspraak met gerechtsdeurwaarders en in een gezamelijke en onrechtmatige poging tot misleiding van griffiers en rechters. En wat doet de minister (VVD) van Vuiligheid en Justitie ? Niets. De minister heeft het te druk om Ibrahima Sall 14 jaar na binnenkomst en buiten eigen schuld tot ongewenste vreemdeling verklaart, onrechtmatig in administratieve detentie in Zeist te houden en de minister heeft het te druk om Anne Marie ten Berge, namens de regering, vanaf 25 september 2007 onrechtmatig in adminstratieve ondercuratelestelling te houden. De leden van de Tweede Kamer worden door de voorzitter van de Tweede Kamer, dom en onwetend gehouden ? Wordt voor de verdachte Schynsadvocaat de Raad van discipline er niet bij gehaald ? Dan heeft de Ned. Orde van Advocaten zelf boter op het hoofd in de persoon van mr. L.J. Böhmer, deken. Mr. Böhmer wil kennelijk in het openbaar geen oordeel vormen over mijn klachten tegen de Schynsadvocaten Ik zal wat hier gebeurd is ter informatie naar Bram Moscowitch doorsturen ? Want de klachten tegen hem worden wél in het openbaar behandeld. Dan kan Bram zeggen: "Wat wil de Orde nu tegen mij ? Ook de Utrechtse Orde verwijt de ketel dat ie zwart ziet !" Oh nee, hij zal zeggen: "Zo zie je maar weer: "Hoge bomen vangen veel wind." Dank voor het lezen en graag een reactie. Met vriendelijk groet. Anne Marie S. ten Berge. Servaasbolwerk 4 3512 NK Utrecht. tel.030-231 60 70. www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: