woensdag 9 mei 2012

Zaaknr.806641 UC EXPLOOT 12-5681A.M.S.ten Berge vs S.van Barneveld

Door Anne Marie ten Berge Utrecht 09 mei 2012. Beste lezers, verbaas u over de inhoud van de volgende mail aan Sander van Barneveld maar ga er niet van wakker liggen. Dat doe ik ook niet. Het is jammer dat alle tekst zo achter elkaar komt zonder regels ertussen daar ga ik wat aan doen als ik kan. Aan Sander van Barneveld, Mw.mr.A.M.Slierendrecht,advocaat, Mw.MLJS Brandt-van Heijst, criminele curator, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester), klachtencoordinator.rb.utrecht@rechtspraak.nl, r.krupers@kroezenbewind.nl, j.kroezen@kroezenbewind.nl, t.litjens@kroezenbewind.nl, i.kroezen@kroezenbewind.nl, j.gerritsen@kroezenbewind.nl, j.lienaerts@kroezenbewind.nl, Jim Smit, hetty.de.snoo-oor@kvk.nl, Kees van Oosten, Nationale Ombudsman Aan: Sander Van Barneveld, p/a: Release. Voorstraat 6 bis.3512 AM Utrecht gsm: 06-19962924 Heer Van Barneveld, U stelde mij op 09/05/2012 om 4:56 uur de vraag: Wat bedoel je met je woorden: "Ik stel een schikking voor" (Het zou beleefder zijn als u mij niet blijft tutoyeren). Voor het antwoord op uw vraag verwijs ik u naar uw advocaat. U wilt het niet snappen. Zij snapt het wel. Zij heeft de betreffende mail ook ontvangen. Daarin schreef ik over mijn schikkingsvoorstel, na een gegronde klacht tegen de rechtbank Utrecht ter zake van het procesrecht e.v. In alle, hierna volgende gevallen, gaat het u geld kosten. Tegen de wet in, heeft op 29 januari 2012 mijn woonkamer gekraakt. Ter zake van het huurrecht bent u in gebreke gesteld, zie de dagvaarding van 02/04/2012 U leurt met een kopie van een verlopen huurovereenkomst. Dat schaadt mijn belangen. U heeft (febr.'12) tegen mij een valse aangifte gedaan, dat ik geld van u gestolen had. U lastert over mij, als zou ik uw post verduisterd hebben. U heeft (mrt'12) tegen mij een valse aangifte gedaan van een poging tot zware mishandeling. U heeft tegen mijn buurman een valse aangifte gedaan van mishandeling. U heeft tegen mij en mijn buurman een valse aangifte gedaan van huisvredebreuk. De zaak tegen mij als verdachte komt voor de politierechter op woensdag 25 mei 2012 om 9:30 uur. Adres: Rechtbank Utrecht. Vrouwe Justitiaplein 1 Utrecht. Zie ik u daar dan ? Mijn advocaat-gemachtigde krijgt in deze pr strafzaken, geen toevoeging financiƫle rechtshulp. De curator weigert zoals gebruikelijk de advocaat te betalen De burgemeester van Utrecht zwijgt zoals gewoonlijk in alle talen en steekt als korpsbeheerder geen poot uit bij o.a. het volgende: . U, Sander van Barneveld bent zelf op 28 maart 2012 om 17:00 uur door de politie op heterdaad betrapt bij uw inbraak in mijn woning Servaasbolwerk 4 3512 NK Utrecht. Is het daarom, dat u bij uw aangiftes van mishandeling een verkeerde datum opgegeven heeft in het proces-verbaal ? U probeert te voorkomen dat uw inbraak in verband wordt gebracht met u valse aangiftes van disproportioneel geweld. U was toch de inbreker die sporen van braak heeft achtergelaten ? Een inbreker hoort de woning te verlaten waar hij ingebroken heeft. U zit er nog steeds. Na alle mails daarover stel ik vast dat u niet ontkent, dat u bij een van uw inbraken onder andere mijn paspoort hebt ontvreemd in het belang van de criminele curator. Natuurlijk maakt u gebruik van uw zwijgrecht. Natuurlijk wilt u niet gearresteerd worden of vast komen te zitten... Maar het houdt een keer op. Het gaat toch een keer gebeuren. Ik heb u iedere dag gesommeerd mijn woonkamer te verlaten. Ik heb u -tig keer geadviseerd uzelf aan te geven...Wie niet horen wil zal het wel te voelen krijgen. Er hoort recht gedaan te worden. Schijnprocessen mogen van de Grondwet niet gevoerd worden. De burgemeester van Utrecht, een zeer onbetrouwbare bestuurder, weigert u (zelfs ook als inbreker) uit te laten schrijven op mijn woonadres: Servaasbolwerk 4 3512 NK Utrecht. De burgemeester wil dat ik ook uw milieubelasting betaal. Wolfsen kan de hik krijgen. Geen enkel respect voor hem. Ter informatie aan uw advocaat want zij is nieuw in uw kring van medewerkers, het volgende: Allereerst: Schyns kent mijn zaken van eerder. Hij houdt het een en ander onder de pet wat daar niet zou moeten blijven. Ten tweede: Ik ben op 25/09/2007 door het bevoegde gezag, onder curatele gesteld wegens een geestelijke stoornis. Welke stoornis nooit is onderzocht, laat staan bewezen is, door mijn gedrag of anderszins. De ondercuratelestelling is geschiedt in het belang van de burgemeestersbenoeming en -verkiezing te Utrecht (2006-2007): Op 12 juli 2007 schreef ik een sollicitatiebrief aan HM. Op 14 augustus 2007 was ik met 4 andere kandidaten in debat op de televisie. Een maand later, na mijn tv optreden was ik door de malafide Utrechtse Rechtspraak onder curatele gesteld wegens een geestelijke stoornis. Een rechter heb ik daarbij niet gezien. En hij mij ook niet. De criminele curatoren kunnen het maar niet over hun stenen harten verkrijgen, bij de Sector Kanton, locatie Utrecht ontslag te nemen. Joop en Ivon Kroezen hebben zichzelf als bewindvoerders (mrt. 2012) naar eigen zeggen, op non-actief gezet. Verder komt Kroezen BV niet. Daar komt bij dat 'dank zij' het malafide college van B&W te Utrecht, het corrupte bewindvoerderskantoor Kroezen BV te Vortum-Mullem, (waar die 7 corrupte vennoten hun kantoor hebben) straffeloos mijn inkomen en vermogen achterover kunnen blijven drukken. Ivo Opstelten(VVD) minister van Vuiligheid en Justitie weet er alles van, maar wenst de Tweede kamer niet te informeren. De Hoge Raad (Corstens) weet ervan, maar wenst de malafide Utrechtse Rechtspraak niet aan te pakken. De Raad van State (Tjeenk-willink (PvdA) en zijn opvolger Donner (CDA) weten ervan, maar durven HM de Koningin niet te informeren. De Nationale Ombudsman kan alleen maar machteloos toekijken. Want in politiek Nederland wordt de doofpot aanbeden net als haar vuile VOC mentaliteit. Tot slot citeer ik uit uw geliefde bijbel,Spreuken 14 vers 9: 'Wat dwazen verenigt is hun wangedrag'. Einde citaat. Was getekend: Mevrouw A.M.S. ten Berge.

Geen opmerkingen: