maandag 21 mei 2012

Klokkenluider Anne Marie ten Berge rukt weer aan de bel bij de corrupte overheid en politiek.

Door Anne Marie ten Berge. Utrecht 21 mei 2012 Beste lezers, het is steeds maar weer en nog meer van het zelfde waarover ik u kan, moet vertellen. Mijn verslag is gedaan in de vorm van mijn mailbericht 12:18 op 21/05/2012 met als onderwerp: Ten Berge reageert op mail d.d. 20/05/2012 van S.van Barneveld Mbouw B.V.‏ reacties gelieve te schrijven naar: amstenberge@hotmail.com Aan: Sander van Barneveld, Mw.MLJS Brandt-van Heijst, criminele curator, Tros redactie Progr.Opgelicht, TROS, Nationale Ombudsman, Ronald Oosterwolde, hetty.de.snoo-oor@kvk.nl, r.krupers@kroezenbewind.nl, j.kroezen@kroezenbewind.nl, t.litjens@kroezenbewind.nl, i.kroezen@kroezenbewind.nl, j.gerritsen@kroezenbewind.nl, j.lienaerts@kroezenbewind.nl, Mr. H.AE Uniken Venema,pres.rb., Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester) LS In de oplichterszaken van Sander van Barneveld,p/a Release. Voorstraat 6 bis 3512 NK Utrecht , mailde Van Barneveld op 20/05/2012 aan ten Berge: Welnu, ten eerste op 6 februari heb je een kwitantie uitgeschreven voor 200 euro. Ten tweede noem je in die email toch duidelijk dat ik huur en elke maand ?200,- aan jou afdroeg. De huur voor de maanden vanaf maart heb ik overgeschreven naar een bankrekening op jouw naam.Je hebt wel erg veel praatjes maar betaal mij maar eens waar ik recht op heb. Sander Einde citaat. Ten Berge reageert op 21/05/2012 en rangschikt de feiten, puntsgewijs als volgt. 1. Op 06 februari 2012 heb ik weliswaar een kwitantie van betaling uitgeschreven maar ik heb maar 150,--Euro ontvangen. U zei dat u recht had op ? 50,-- betaling van 2 pensloten voor op mijn garagedeuren, welke u voor mij gekocht zou hebben. Ik heb de twee pensloten en geen van de bijbehorende 6 sleutels ooit ontvangen. U stuurt pro-forma nota's tot een totaal bedrag van rond de 5000 Euro, waaronder een voor het monteren van 2 pensloten á 65,00 Euro uurloon, maar ik heb de bijbehorende sleutels nooit ontvangen. Ik heb u nooit gevraagd tegen betaling werkzaamheden te verrichten in en op mijn woning (eigendom) aan het Servaasbolwerk 4 te Utrecht. 2. Ik heb u twee kwitanties á 90,00 Euro van ontvangst betaling gestuurd. Dit ter zake van uw gebruik van mijn internet over de maanden februari en maart 2012. U heeft nog steeds niets betaald voor gebruik Internet voor de maanden april en mei 2012.U tapt nu illegaal af. 3. U gedraagt zich als een dief en oplichter en dat zal u dan ook wel zijn. De belastingdienst/Utrecht-Gooi heeft op u nog een vordering, van rond de 3.000 Euro. Aanslagnummer 8115.66.407.VO60112 met dagtekening 10/12/2011. 4. Ik begrijp het wel.... Het komt de Staat der Nederlanden, beter uit dat de Rechtbank Utrecht, op de rolzitting van 11 april 2012 tijd: 09:30 uur in mijn zaak ( huurrecht) : Zaaknummer 806641 UC EXPL 12-5681 Ten Berge vs Van Barneveld, weigerde om namens Hare Majesteit de Koningin een uitspraak in dit geding tegen u voor te bereiden, noch een uitspraak tegen u te gaan doen. 5. Immers als de kantonrechter medio april 2012 vonnis van huisuitzetting had gewezen en u had uw huurschulden aan mij moeten betalen, dan was u weer dak-en thuisloos geweest en kon de belastingdienst geen verhaal halen bij mijn inkomen. Want de Gemeente Utrecht dwingt mij met u samen te wonen. Immers het bevoegd gezag in de vorm van de burgemeester van Utrecht weigert om u uit mijn woning (eigendom) aan het Servaasbolwerk 4 3512 NK te Utrecht uit te schrijven. Althans mijn twee verzoeken voor uw uitschrijving zijn door de Dienst Burgerzaken van de Gemeente Utrecht niet behandeld. 6. In verband met uw belastingschuld komt het u, de belastingdienst en de overheid kennelijk beter uit, dat wij tegen wil en dank als 'samenwonend', zonder huwelijk en/of geregisterd partnerschap geregistreerd staan. Dat is een vorm van oplichterij, chantage een pervers onbehoorlijk staaltje van bedrog, niet alleen van u, maar zeker ook van de hier genoemde autoriteiten bij de overheid. 7. Dus, óók gezien het voorgaande, sta ik in mijn recht om Ivo Opstelten (VVD) als de minister van Vuiligheid en Justitie, aan te schrijven. En hoe dubbel moet de eindverantwoordelijke Kees de Jager(CDA) minister van financiën (belastingdienst) in deze kwestie niet in elkaar zitten ? Hoe dubbel is het gedrag van Gilbert Isabella,(PvdA) wethouder wonen te Utrecht ? Hij weet ervan. Ministers hebben de Tweede Kamer nooit/niet ingelicht. Nu zijn ze demissionair. Zij horen nu de kiezers in te lichten over hun onbehoorlijke bestuur. Haha, wij hebben een Wet Openbaarheid van Bestuur, maar de ministeriële persbreidel en de leugens van de overheid regeren. De wethouder heeft de Gemeenteraad niet ingelicht. Dat heb ik steeds zelf gedaan. Overigens zonder enig gevolg voor het machtsmisbruik van B&W Utrecht. 8. Heer Van Barneveld: U bent op 28/10/2012 overeengekomen dat u bij mij een volledig ingerichte kamer huurde gelegen aan het Servaasbolwerk 4 te Utrecht. U diende 200,--Euro te voldoen ten titel van gebruik meubilair energie, water etc. en 275,00 Euro ten titel van huur. Naast allerlei strubbelingen weigerde u categorisch, vanaf begin gebruik op 01/11/2011, de afgesproken 275,00 Euro huur te betalen. U heeft deze zelfs niet willen storten op de derdengeldenrekening van mijn advocaat. U beweert nu dat u huur stort op mijn bankrekening, maar dat kan ik met de beste wil van de wereld niet zien op de afrekeningen. Nogmaals: U liegt en bedriegt. Heeft u soms met medeweten van de belastingdienst (zwart) kapitaal van uw BV. op een derdengeld-rekening staan zodat u niets op mijn bankrekening kan storten om uzelf en uw notaris niet te verraden ? 9. Ik heb u, mede op advies van Politie, Justitie en advocaat, in rechte betrokken en de ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde gevorderd. In werkelijkheid had u mijn woonkamer bezet toen u op 29/01/2012 als dak-en thuisloze niet terug ging naar de NoiZ en/of de Sleep-inn in de Gemeente Utrecht. U hoort de wet te kennen: Bezetten / kraken is strafbaar. 10. Maar het OM Utrecht, wil van mijn aangifte van kraken/ bezetten niets weten. En dat komt omdat de korpsbeheerder, de burgemeester van Utrecht, bij de politie het verbod uitvaardigde vooral geen processen-verbaal van mijn aangiften uit te gaan schrijven. Vandaar dat ik u zeg: Ga uzelf aangeven want u weet donders goed dat u de wet overtreedt. In deze is de toestemming van de curator dat u voor onbepaalde tijd inwonend mocht zijn, ook een van uw eigen verzinsels cq waanideeën. 11. U heeft op 28 maart 2012 ingebroken in dat gedeelte van de woning Servaasbolwerk 4 waar ik kantoor houd. U heeft daar onder andere stukken, bescheiden, waardepapieren en aktes weggehaald. Zoals ik eerder al stelde: De verbalisant van de politie mag van de burgemeester (PvdA),( en de locoburgemeester(PvdA) is het hier mee eens), ook geen proces-verbaal van mijn aangifte van uw inbraak om 17:00 uur op 28/03/2012 opmaken. De politie mag niet verder gaan dan verslagen schrijven van mijn meldingen. 12. Heer van Barneveld, u heeft niets dat u tot enig verweer kan strekken. U heeft geen enkel recht op betaling mijnerzijds van wat dan ook. Ik doe niet mee aan uw oplichterijen. U bedreigde mij met de dood en onaangename verrassingen, zie hiervoor uw mails van onder andere op 21/04/2012, 24/04/2012 en 04/05/2012. U heeft duidelijk waanpsychoses van razernij. Ik heb u aangemeld mij de crisisdienst van Altrecht, maar u werd al behandeld. 13. U beseft inmiddels, dat uw opzet om mij met de hulp van de curator van het bewindvoerderskantoor KROEZEN BV te Vortum-Mullem, te tiranniseren en met uw valse aangiftes, mij via een strafproces uit mijn eigen woning te verdrijven, mislukt is ? Nee ? Nou dan komt dat inzicht nog wel. 14. Als directeur S.van Barneveld Mbouw BV, te Amerongen, zegt u in uw Statuten van oprichting, dat u een maatschappelijk kapitaal bezit van 90.000 Euro aan aandelen van 1,00 Euro per aandeel. Daar kan ik toch aanspraak op maken ? Beslag op leggen ? Of niet soms ? Ik sta in mijn recht. Ik had in mijn dagvaarding een dwangsom geëist van 1000,00 Euro per dag vanaf 11/04/2012 wanneer u mijn woning niet zou verlaten. Ondanks de inhoud van de dagvaarding mailde u mij bijna dagelijks: "Eerst betalen, tot dan blijf ik zitten waar ik zit". Waarvan akte. Tot slot: Sterkte met uw problemen en zonder vriendelijke groet, Mevrouw A.M.S.ten Berge, gedupeerde en eiseres. www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: