zaterdag 14 april 2012

Klaagschrift tegen kantonrechter.

Blog 13 april 2012 Door Anne Marie ten Berge. Utrecht Titel: Klaagschrift tegen kantonrechter. Beste lezer: Vandaag weer een klaagschrift geschreven. Het gaat over de onredelijkheid van de kantonrechter hier in Utrecht. En het gaat over het bedrog, de oplichterij van de huurder met name S.van Barneveld Mbouw B.V.Hij gedraagt zich meer dan verdacht.Hij is zo'n soort oplichter waar het tv-programma 'OPGELICHT' furore mee maakt. Van Barneveld las mijn een na laatste blog (10 april?)waar hij ook genoemd werd en mailde mij woedend dat ik zijn naam en zijn Email-adres:sandervbarneveld@gmail.com weg moest halen van mijn blog. Maar hij heeft zijn openbare BV ingeschreven bij KvK en ingeschreven op mijn woonadres Servaasbolwerk 4 te Utrecht.Iedereen kan zijn gegevens daarvan in het openbaar gebruiken. En trouwens zolang hij zonder mijn toestemming zijn mail-account aan mijn 2de mail-account heeft gekoppeld heeft hij totaal geen recht van spreken. Hij liegt, bedriegt, steelt en hackt email adressen. Op mijn mailpost heeft hij een cyberaanval gedaan van 1199 mails. Van Barneveld heeft op 2 maart (buiten om) en op 28 maart j.l.(binnendoor) ingebroken in mijn woning Servaasbolwerk 4 bis. Dan zou je denken dat Aleid Wolfsen (PvdA) nep-burgemeester van Utrecht, eens ging optreden tegen een huurder die geen huur betaalt, het bestemmingsplan aan zijn laars lapt, dwangmatig zijn hospita het leven zuur maakt en op kosten jaagt, maar Wolfsen weet niets van optreden, aftreden. Hij kan alleen maar Domtreden. En dat meen ik. Wolfsen, burgemeester en korpsbeheerder, heeft het bestaan om op 28 maart 2012 de politie te verbieden mijn woning 4bis binnen te gaan terwijl inbreker Sander van Barneveld zich binnen ophield. Wolfsen is wel voor meer scheve zaken onverschillig geweest. Maar Wolfsen zit gebakken. Hij wordt door alle politieke partijen in de Raad toch wel in het zadel gehouden. Zijn opvolger net zo'n problemenmaker, met name mevr.drs A.C.(Rinda)Den Besten(PvdA)staat al klaar: Zij is nu al locoburgemeester en wethouder Werk & Inkomen. Even terug naar Sander van Barneveld: Hij heeft inmiddels twee mogelijk valse aangiftes tegen mij op zijn geweten en ook een tegen een kennis van mij, die mij op 28/03/2012 wél kwam helpen tegen deze inbreker Van Barneveld. Wij hadden geen geweld gebruikt,maar het stond wel in de krant (AD) dat wij hem hadden mishandeld.Ik zou hem drie keer met een etensbord hebben geslagen. Ik raad Sander Van Barneveld aan eens met de politie / justitie te gaan praten. Zichzelf aan te gegeven. Pas dan zal ik deze blog van de politie wel weg moeten halen. Maar nu het volgende: Sander van Barneveld heeft op 11/04/2012 ook gelogen tegen de kantonrechter En de kantonrechter liet zich beliegen.Van Barneveld kreeg uitstel van verweer. terwijl het een huisuitzetting betrof.Mijn klaagschrift tegen de kantonrechter komt hierna.Lees en geef over. Met vriendelijk groet; Anne Marie ten Berge. --------------------------------------- KLAAGSCHRIFT. Persoonlijk aangereikt 1 / 2 Aan: BESTUUR RECHTBANK UTRECHT t.a.v.Mr. H.AE Uniken Venema, president Vrouwe Justitiaplein 1.3511 EX Utrecht Datum:13 april 2012 Betreft: Klacht. Geachte heer,Uniken Venema, Hierbij dien ik, Anna Maria Susanna ten Berge, geb. 6 maart 1944 te Utrecht een klacht in tegen het gedrag van de kantonrechter (v). Ik heb op 11/04/2012 direct al mondeling geklaagd. Hierbij dien ik mijn klacht en de feiten schriftelijk in.
Feiten.
Op 11/04/2012 verscheen dhr. S. Van Barneveld, vanwege een dagvaarding in het huurrecht in de zaak: Ten Berge vs Van Barneveld voor de betreffende kantonrechter op de rolzitting van woensdag 11 april 2012 om 9:30 uur. Hij had volgnummer 719 Ik was daar aanwezig vanwege een dagvaarding Ziggo vs Ten Berge. Ik had volgnummer 725.

Ik hoorde Van Barneveld tegen de rechter en de griffier zeggen dat hij de dagvaarding(en) waarvoor hij opgeroepen was,niet had ontvangen. Het antwoord van Van Barneveld op de terechte vraag van de rechter hoe hij dan toch hier verschenen was, heb ik niet kunnen verstaan. Verder antwoordde Van Barneveld op de vraag van de rechter dat hij niet wist hoe hoog de vordering was.

We kunnen concluderen dat Van Barneveld in deze schuld treft. Hij verzweeg opzettelijk voor de rechter dat het een huurschuld betrof. Je wordt als huurder geacht te weten dat je huur moet betalen. Je wordt geacht te weten dat je op de rolzitting de rechter moet vertellen dat je het eens of niet eens bent met (huur)vordering

Toelichting: Ik verhuur kamers. Van Barneveld betaalde vanaf 28/10/2011 zijn huur niet. Mijn wettelijke vertegenwoordiger Mevr. Brandt-van Heijst, curator wilde Van Barneveld niet dagvaarden dus heb ik na vijf maanden huurachterstand, mede op aandringen van de politie en Justitie, mijn advocaat gevraagd Van Barneveld te dagvaarden voor betaling huurschuld, ontbinding van de huurovereenkomst en het verlaten van de woning waarin alles wat zich daarin bevindt of zal bevinden in principe mijn eigendom is. De kamer was met alles erop/eraan ingericht. Misschien heeft Van Barneveld het recht om uitstel voor antwoord te vragen. Maar hij mag daar niet over liegen.Zijn beweegredenen zo te liegen, zullen op enig moment wel uitkomen. Klacht
Ik heb ter plekke geklaagd. Ik heb de rechter erop aangesproken dat volgnummer 719 een zaak van huurschuld jegens mij, de verhuurder betrof. En dat de gedaagde partij Van Barneveld wel degelijk binnen de voorgeschreven termijnen, de dagvaarding(en) ontvangen had.

Het bovenstaande wil ik hierbij aanvullen met de verklaring dat de gedaagde partij volgens afspraken in de huur / en gebuikersovereenkomst, binnendoor of buitenom zijn post eigenhandig uit zijn postvak op zijn woonadres Servaasbolwerk 4 moet hebben meegenomen. Van Barneveld heeft van eiseres de dagvaarding ook opgestuurd gekregen per pdf bestand.
Gang van zaken.
Door de bode op de Rechtbank wordt iedere gedagvaarde schriftelijk geïnformeerd over de rolzitting. Je krijgt daarbij een volgnummer.Van Barneveld kreeg dat ook.
Ik citeer de informatie: Punt 3. Uw tegenpartij is niet op deze zitting aanwezig.
Punt 4: U bent gedagvaard. In de dagvaarding staat: a. wie iets van u eist. b. waarom zij iets van u eisen c. Wat zij van u eisen.
Punt 5:
De zitting van vandaag is alleen bedoeld om van u te vernemen of u het met de vordering eens bent of niet. Inhoudelijk wordt er nog niets beslist. Einde citaat.
Verrassing
Voor Van Barneveld moet het verrassend zijn geweest dat ondergetekende, zijn tegenpartij ook op de rolzitting aanwezig was. En in plaats van dat hij zijn schriftelijk antwoord inleverde vroeg hij aan de kantonrechter mondeling om uitstel op grond van het verzinsel, dat hij geen dagvaarding had gekregen.

De rechter heeft kennelijk niet bedacht dat Van Barneveld op dat moment juridisch en zakelijk uit evenwicht was en dat hij de deurwaarder, de advocaat en eiseres in gebreke stelde. Hij had geen dagvaarding gekregen. Het kon niet aan hem liggen. De anderen hadden schuld.

De kantonrechter moet er niet met haar hoofd bij zijn geweest. Van Barneveld verdiende geen uitstel van antwoord tot 9 mei 2012.En dat is mijn klacht. De kantonrechter moet zich ook aan de regels van de Rechtbank houden.Zie de punten 4 en 5.
Valkuil
Het is een principe- en vertrouwenskwestie:
Elke gedaagde partij die op de rolzitting verschijnt heeft kennis genomen dat hij gedagvaard is. Van Barneveld weet dat hij maandenlang geen huur betaald heeft. Van Barneveld heeft kennis genomen van de dagvaarding. Van Barneveld is op de rolzitting verschenen. Niet om de vordering te erkennen. Niet om verweer te voeren, maar om mondeling om uitstel voor antwoord te vragen. Van Barneveld komt uit het niets de kantonrechter vertellen dat de voorgeschreven termijnen en formaliteiten kennelijk niet door eiser, haar vertegenwoordiger en de deurwaarder in acht zijn genomen. De kantonrecht valt met open ogen in zijn valkuil.

Van Barneveld kennende zou het mij niets verbazen dat hij op enig moment in deze 4 weken van het gekregen uitstel met de Noorderzon vertrekt. Wie betaalt dan mijn schade ?

Het was in mijn belang van verhuurder en eiseres dat ik ter plekke de kantonrechter juist informeerde. Bij twijfel hoort een eerlijke rechter te heroverwegen. Deze klacht mag u als een verzoek daartoe beschouwen.

Hoogachtend, Anne Marie S.ten Berge, klaagster.

Geen opmerkingen: