donderdag 29 januari 2009

Utrecht wil wél meningen over de reuzin van een toren (260m) maar geen burgerinspraak.

Utrecht 29 januari 2009

Aan: Leidsche Rijn-Communicatie,

Geachte heer of mevrouw,terwijl ik u wilde mailen om de debat afspraak van vanavond af te zeggen vanwege een scootmobiel, welke het niet doet, stuitte ik nogal hard confronterend op uw mail van 28-01-2009. Uw mail was weer een reactie op mijn mail-bericht van 27 jan 2009. Dank voor uw moeite. Maar hoe kan het gebeuren dat u géén van mijn vragen van 27 jan. 2009 kon/wilde beantwoorden ? Zo moeilijk waren mijn vragen toch niet ? En tóch wil ik antwoorden lezen. Hierbij stel ik deze vragen van 27-01-2009 nogmaals, maar nu betrek ik de Gemeenteraad en het College van B&W erbij.Ik citeer hierna (in cursief) mijn mail van 27 jan.2009 om 13:54:21: Ik had graag antwoord op de volgende vragen :
* Wat gaat het kosten om als burger en/of toerist op het hoogste uitkijkpunt van die Belle v.Zuylentoren te komen ?
* Wat hebben B&W van Utrecht gedaan om ook elke bewoner van de omgeving van de stad Utrecht 'een stem' te geven in dit plan?
* En hoever rondom de stad Utrecht rekenen B&W tot de bewoonde omgeving van de stad Utrecht welke in de sky-line te maken krijgt met het gezicht op deze 260 meter hoge toren ?
* Om hoeveel bewoners gaat het hier in totaal, die vanuit hun woning of flat deze reuzin onder de torens, te zien krijgen ? Einde citaat.
Het valt mij op dat u in uw mail van de 28ste Jan.2009 niet de moeite hebt genomen, al was het maar 1 vraag van de 4, te beantwoorden. Ik vind dit niet kunnen. Ik schud als betrokken burger, binnen 1 minuut, zomaar 4 verstandige vragen uit mijn mouw en daar zou dan geen antwoord op gegeven kunnen en/of willen worden ? Zoiets noem ik nu, een afgang inzake uw professionele communicatie.

Ik verwacht dat het debat van vanavond over het planbesluit van de bouw van een Belle van Zuylentoren, beneden de maat zal blijven. Ik geef u allen daarom op een briefje, dat met het verslag van het debat wel gemanipuleerd zal moeten worden om het voor minimaal 10 % geloofwaardig over te laten komen.

Ik roep al 9 jaar dat de Gemeente Utrecht voor het eigen winstbejag bestuurd wordt door leugenaars en criminelen.
Sommige ambtenaren en Hoofden van Dienst zijn tot stakkers vervallen omdat zij omwille van hun brood, alle valsheid, machtsmisbruik en hoogmoedswaanzin van B&W en de Raad in de doofpot moeten houden.

U zegt in uw mail dat het Belle van Zuylendebat op 29-01-2009 door de gemeenteraad is georganiseerd omdat de Raad de mening van de burgers wil peilen. Ik ben blij dat u het even vertelde want dat wist ik niet. In de aankondiging van de Gemeente op internet staat: (...) dit debat wordt georganiseerd omdat B&W de mening van de burgers wil horen. Kan de ware onderzoeker even opstaan ?

Ik heb veel leugenachtige debatten aangehoord die op voorstel van de Gemeente Utrecht zijn georganiseerd. Deze kan er nog wel bij. Dat ik weer door de Raad geflest wordt, zit in het feit dat een dergelijk openbaar debat alleen in de hoor-commissievergadering op het Stadhuis plaats kan vinden. Bij deze zeg ik u, dat de redenen in mijn bezwaar- schrift tegen het eventuele besluit om de Belle van Zuylentoren te bouwen gebaseerd zal zijn op de ondemocratische procedure van inspraak en discussie omdat deze zijn gevoerd buiten de reguliere raadsvergaderingen op het Stadhuis.

Hierbij geef ik u een paar voorbeelden van andere valse besluitvormingen :* In 2002 regeerde de leugen in het debat over het referendum Stationsgebied. ** Op 12 oktober 2006 werd er in de raad gedebateerd hoe het burgemeesters refendum te verkopen terwijl Art.3 van het referendumbesluit d.d. 9 februari 2006 een burgemeestersreferendum uitsloot. *** In het startdocument van 10 oktober 2007 werd de leugen op geschreven dat de meerderheid van de raadsleden hierover een besluit had genomen. Dat was niet waar. Er is geen stemming gehouden op 12 okt. 2006 De raad was niet eens volltallig. In de notule stond dat de (PvdA) burgemeester wat neuzen telde en zélf het valse besluit nam voor het houden van een burgemeestersreferendum. Een echt vals besluit. Immers Art. 3 van het referendumbesluit zegt dat over kwesties zoals benoemingen, ontslagen, schorsingen, kwijtscheldingen en schenkingen absoluut géén referendum gehouden kan worden. De Raad had dus haar eigen besluit verkracht.
**** Ook zo'n grof kiezersbedrog was het lijsttrekkersdebat van de 28ste februari 2006. Terwijl ik als lijsttrekker op het podium lijst 14 zat aan te voeren, heeft de (CDA) Loco-burgemeester Harm Janssen, 112 gebeld, zodat ik na mijn arrestatie in de politiecel het lijsttrekkersdebat moest uitzitten. En ik zeg u dat, dat ene valse telefoontje, dat op 28 febr. 2006 met instemming van de Raad, die ook dát debat had georganiseerd,voor het hele land het einde van de democratie betekende.

Over het bovenstaande heb ik al zo vaak geschreven en gesproken. Het zijn net oude koeien.Ik verwacht dat de Belle van Zuylen geen bouwvergunning krijgt omdat eerst mijn bezwaarschrift dat ik hierbij vroegtijdig heb ingediend behandeld moet worden en dat ik daarna zonodig bij de bestuursrechter in beroep zal gaan, vanwege de buiten parlementaire besluitprocedure van het Gementebestuur over deze torenkwestie. Een refendum behoort tot de meest ideale mogelijkheden in deze zaak, maar dat wil het Gemeentebestuur absoluut niet.
Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge.

Geen opmerkingen: