zaterdag 8 september 2012

Vrijspraak van diefstal.

De zitting op 31 augustus 2012 om 11.10 uur voor de politierechter is met vrijspraak voor diefstel en 60 uren voorwaardelijk beslecht. De ovj zette zwaar in: voor mishandeling en de huisvredebreuk op 28 maart 2012. € 850,--boete en 90 dagen onvoorwaardelijke werkstraf. Als dat geen afgesproken werk was ! Ik pleitte onschuldig. Ik las de eigen pleitnota's voor. (4 kantjes) De politierechter deed nogal verbolgen over het feit dat ik tegen een buurman had gezegd dat van Barneveld een inbreker was. Maar ik moet toch de waarheid zeggen ? En ik was verbolgen dat ik drie dagen vast had gezeten. Met een blik in de papieren maakte de rechter daar 'slechts' 1 dag arrest van. Ze leek wel op de hand van de ovj. De politierechter vroeg naar mijn inkomen. Antwoord: "Dat is 0 Euro. Ik ben in 2007 in het belang van de burgemeestersverkiezing, door uw collega's van deze rechtbank onder curatele gesteld wegens een geestelijke stoornis. Ik heb geen rechter gezien. Geen psychiater gehoord. Sinsdien pikt de curator en mijn familie mijn inkomen in. Ik krijg niets." De rechter keek alsof ze het niet goed verstaan had, Ik dacht "verrek zou zij dan de enige zijn die niet op de hoogste is van de ambtsmisdrijven in deze toko ?" En wat betreft het geld en de spullen van Van Barneveld zei ik tegen de rechter: "Ik heb hem gezegd, je krijgt alles terug als je op 1 maart mijn woning. verlaat. Zijn spullen heb ik op op 1 maart op de stoep gezet, zodat hij ze mee kon nemen. Het geld heb ik nog want hij is niet weggegaan. Dus ik heb niets gestolen. Verder vertelde ik aan de rechter: "Van Barneveld heeft ...tig keer ingebroken, om op de zolder of elders in huis te gaan zoeken naar zijn spullen. En toen hij ze vond heeft hij dingen verwisseld door twee flessen van mijn wijn uit de kelder weg te pakken. Zijn expat en zijn inbrekersgereedschap liet hij in de betreffende doos liggen". Ik mocht het laatste woord hebben: "Meneer heeft geen verslag door een dokter laten maken van de sporen van de mishandeling. Een fotootje gemaakt op het politiebureau ? Dat stelt toch niets voor." En mijn allerlaatste woorden, met een boze blik naar de ovj waren:"Trouwens, meneer, de aangever, is een onbevoegde benadeelde". Ik zag dat de rechter, toen toch even uit balans raakte. Zij keek kort naar de ovj alsof ze hem zou willen wringen. En toen was het direct maar 60 uren werkstraf voorwaardelijk. Mijn advocaat mr. Jaarsma moest van mij beroep aantekenen terwijl Van Barneveld door een journaliste van het NRC geïntervieuwd wilde worden. Inmiddels heb ik de Deken der Orde van Advocaten Utrecht geschreven dat ik mijn klachten tegen de Schynsadvocaat doorzet. Deze laatste moet geweten hebben dat Van Barneveld op de rolzitting van de dagvaarding uithuiszetting van 11 april, de rechter had wijsgemaakt dat hij al op een nieuw adres woonde, te weten Voorstraat 6 bis 3512 AM Utrecht. Daarna heeft de rolrechter logischerwijs alleen aan een vordering (achterstallige huur) gedacht en hem daar uitstel voor verleend. Van B. heeft een advocaat-gemachtigde genomen dus in de stukken naar de rechtbank werd het woonadres van Van Barneveld niet genoemd. Ik kreeg van de Schynsadvocaat natuurlijk niet de afschriften van die stukken te zien. Want mij zou het wel opvallen, dat nergens zijn woonadres genoemd werd. Wat de heer Van Barneveld betreft: Hij gaat gewoon door met stalken. Woensdagavond 05/09 wachtte hij me om 18:45 uur op, op de stoep. De afstand was amper twee meter. Dit keer zei hij dat ik zijn post gestolen had. Nu hij niet langer kan zeuren over zijn geld begint hij over zijn post te janken. Het zou mij verbazen als hij geen aangifte gedaan heeft dat ik zijn post gestolen had. Hij krijgt zijn post op Voorstraat 6 bis 2512 AM Utrecht en die ga ik daar echt niet weghalen. Toen hij daar zo op de stoep bleef staan heb ik op mijn gymfluitje geblazen, dat permanent om mijn nek hangt. Dat helpt. Dan kijken de mensen om. Ik heb twee fietsers gevraagd even te stoppen en te kijken of deze man mij geen kwaad zou doen. En terwijl ik mijn fiets van de sloten afdeed bleef ik op mijn fluitje blazen, want hij verzette geen poot terug naar achteren om meer afstand te nemen. En toen ik wegfietste zei Van Barneveld: "Als je vanavond terug komt sta ik je op te wachten". Uit zijn mond komt dat zeer bedreigend over. Toen ik om 23:30 uur terug kwam had hij het gordijn achter de voordeur van (voorheen) 4 bis dichtgeschoven. Dat laat ik juist altijd open omdat ik zo door het gat van de brievenbus kan kijken of de tussendeur, die hij ...tig keer openbrak, niet wéér openstaat of dat hij de planken weggebroken heeft. Wat dhr. van Barneveld verder betreft: Hij gaat gewoon door met de overlast: Stiekem mijn gas en mijn electra afsluiten.Of hij doet beneden de warmwaterkraan open als ik de geiser gebruik om te douchen of gebruik voor de afwas. Maar hij doet het nooit als de hulp er is of als ik visite heb. Hij belt met mijn toestel beneden met nr. 030-2316070 mensen op en als die niet thuis zijn, word ik door mensen gebeld die vragen wie ik ben en waarom ik hen gebeld heb. Want ze zagen dit nummer op hun display. Ik geef u op een briefje: ooit zal deze man door het PieterBaancentrum onderzocht moeten worden. Dan vinden ze bij hem de nieuwe soort schizofrenetische bezetenheid tegen een ex-hospita. Ik ben benieuwd. De vorige blog over hem heeft hij van het net weten te krijgen. Hij is immers een computer-programmeur, hij heeft ervoor geleerd.Dus hij kan hacken als de beste en weet ook de stiekeme trucken om computerhuisvredebreuk te plegen. Sinds ik een McAfee heb laten instaleren is mijn computer goed beveiligd. Met hartelijke groeten.Anne Marie ten Berge.

Geen opmerkingen: