vrijdag 23 juli 2010

Een Nazi-aanpak voor klokkenluiders.

Reactie op het interview van Sander 't Sas met klokkenluider Ad Bos en zijn vrouw bij EenVandaag.Door Anne Marie ten Berge, klokkenluider. Utrecht 23 juli 2010.

Ook ik, Anne Marie ten Berge uit Utrecht ben vanaf september 1999 een klokkenluider van de corrupties van overheids- en volksvertegenwoordigende organisaties. Ik ben elf jaar geleden door het Utrechtse Gemeentebestuur, Jan van Leijenhorst (GroenLinks) wethouder van onderwijs, als leerkracht met een contract tot augustus 2000 in het speciaal onderwijs op non-actief gezet met de bedoeling van ontslag, zodat de directeur Jaap Geertsema uit Zeist mij (vanwege de krapte op de banenmarkt) met een smoesje naar deze laatst genoemde gemeente kon overhevelen. Als dat ontslagbedrog ‘gelukt’ was zou Geertsema een bonus van 1000 gulden als beloning krijgen omdat hij zoveel 'moeite' had gedaan om een ander schoolbestuur aan een goede leerkracht te helpen. Die bonus was een besluit van de Tweede Kamer en van onderwijs-minister Maria ten Hoeven(CDA). Mijn vriendin Sheila Milou kreeg ook op deze manier haar ontslag. Zij is in die frustrerende periode door een hartverlamming gestorven. De vakbonden Aob en de FNV bleven doof voor mijn smeekbeden om hulp. Vanaf Juli 2002 stuurde ik mijn rapport: ‘Broodroof en Rechteloosheid’, in een oplage van 500 stuks naar alle overheden rechters en volksvertegenwoordigende organisaties, die ik maar kon bereiken. Ook naar de Majesteit. Maar er werd geen enkele actie ondernomen om mij te beschermen.
Vanaf 10 januari 2000 zat ik zonder inkomen en zonder vermogen. Ik kon hoog springen, ik kon laag springen maar de Gemeenteraad van Utrecht had kennelijk aan Hans Spekman (PvdA) wethouder Sociale Zaken de opdracht gegeven mij vooral geen bijstandsuitkering uit te keren want dan moest ik weer solliciteren in het onderwijs en kwam het hele vuile ontslagsysteem aan de oppervlakte. In Maart 2009 werd ik 65. Maar Aleid Wolfsen, (PvdA) burgemeester heeft mijn nieuwe paspoort aan mijn familie (5 zussen en 3 zwagers) gegeven en die hebben daar mijn AOW en mijn ABP mee aangevraagd. Ik heb van de Socialeverzekeringsbank en van de Gemeente Utrecht gehoord dat deze pensioenen onder mijn naam op Rabo-rekeningen worden gestort waarvan ik natuurlijk geen pasje heb. Dus ik heb nog steeds geen inkomen en leef nog steeds in grote armoede en moet bedelen om bij particulieren geld los te krijgen want ik wil toch wel eens wat eten.
De bijzondere bijstand wil geen bril of een vervoermiddel betalen. Ook de MENZISpremie van 2010 kan ik niet betalen. Ik moet wachten totdat MENZIS mij voor de rechter daagt. Ze hadden het beloofd maar doen het toch maar niet.
Het OM wil in deze kwestie van paspoortfraude geen strafzaak tegen de burgemeester van Utrecht beginnen. De Raad voor Rechtsbijstand geeft geen toevoeging aan een advocaat die voor mij een bodemprocedure aan kan spannen vanwege de onrechtmatige daad van de burgemeester van Utrecht om mijn paspoort aan derden te geven.
De corrupte gemeenteraad wil niet opstappen en de Tweede Kamer wil niets met mij te maken hebben.
Nu ik weer het verhaal van Ad Bos en zijn vrouw met het mijne vergelijk wil ik maar gezegd hebben dat de overheid, lees: de Tweede Kamer, klokkenluiders met opzet in de steek laat. Alle politieke partijen zijn uit de media op de hoogte gebracht van de drama’s in de levens van de klokkenluiders, maar die laffe 150 leden met hun voorzitter Verbeet willen niets doen. Het staat ook niet in hun politieke programma’s. Kennelijk gedogen de gekozen volksvertegenwoordigers de fraudes bij hun partijgenoten in de klokkenluiders affaires. Elke politicus is afhankelijk van het nepotisme in de duur betaalde politieke baantjes.
Want iets anders dan liegen en bedriegen hebben de gekozen volksvertegenwoordigers nooit geleerd. Ik kan er niet anders tegenaan kijken, maar in de Nazi-tijd stond Nederland er niet anders voor.

Geen opmerkingen: