zondag 24 mei 2009

Politie Noord-Brabant: Ik wil ANTWOORD !!!

Ik wil ANTWOORD !!! Nogmaals mijn mail van 18/05/09 maar nu verbeterd en uitgebreider‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden:zondag 24 mei 2009 10:53:02
Aan: Politie Brabant-Noord
t.a.v. Mevr. T.C.M.(Dorry) Michiels, agent van politie. Brabant-Noord / District Land van Cuijk en haar collega's bij DIK (District Informatie Knooppunt) ? Betreft: mijn verbeterde en uitgebreidere reactie op uw e-mail van maandag 18 mei 2009.

Geachte mevr. Michiels,

Ik heb u (hedenmorgen) 18 mei jl. aan de telefoon gesproken. Voor zo'n onbelangrijkheid, als het verwisselen van de woensdag waar het een maandag hoorde te zijn, hoeft u wat mij betreft, geen excuses aan te bieden.Er zijn belangrijker zaken die ik in ons gesprek aan de orde stelde.

Terzijde opgemerkt: Ik weet dat ik al jarenlang in bepaalde, door derden gepleegde (levens)delicten gelijk heb, maar het OM wenst deze levensbedreigende halszaken niet voor de strafrechter te brengen.
Neemt u van mij aan, dat het 'hoezo, waarom niet'? hiervan, gerelateerd is aan de witteboorden- criminaliteit van de hoogste regionen in onze trias politica. Ik weet waarover ik het heb. Ik ga niet voor mijn gelijk en/of voor mijn recht op klagen. Ik wil dat de officieren van justitie en strafrechters, doen waarvoor ze ingehuurd zijn. Namelijk om zonder onderscheid des persoon de verdachten aanklagen en de rechter een uitspraak laten doen over de straf en de genoegdoening aan mij, de gedupeerde.

Dat deze witteboordencriminelen bekleed zijn met overheidsgezag zou geen rol moeten spelen in onze democratische rechtstaat, maar doet dat tot op heden wel.

Ik licht dit laatste als volgt toe: Ik heb (in 2002) aangifte(n) gedaan van een poging tot doodslag en ontvoering naar de plaats van het misdrijf. Een en ander gepleegd door toedoen/opdracht van de burgemeester van Utrecht en haar advocaat-procureur. mr. Frans P.J.M.Otten, nog steeds als zodanig kantoorhoudend te Utrecht. Hij werkte ook voor het familiebedrijf (bouw-aannemers) van mijn zus en zwager dhr en mevr. P.B.M. Heijmerink - H.H.H.M. ten Berge te Odijk, die als naaste familie betrokken waren bij dit levensdelict. Het betreffende proces-verbaal PL0915/02 -013307 met een dossier van 139 bladzijden bewijslast is door toedoen van de Hoofd-officier van Justitie Utrecht met medeweten van Piet Hein Donner (CDA)minister van Justitie, 'verdwenen' in de krochten van een of ander archief.

Wat Justitie-Brabant-Noord met het pv PL0915/09-11069 van mijn aangifte met de bijbehorende bewijslast gedaan heeft is van een gelijk scenario. Namelijk dat van de besluitvorming om de bewijzen van het gepleegde onrecht te laten 'verdwijnen'.

In 2000 kreeg ik de bewijzen van het hierboven besproken levensdelict in handen. Toen ik aangiften wilde doen (24-01-2002) heeft de hulp-off v,just.dhr. Ali Koc mij, kennelijk met instemming van de Utrechtse burgemeester en dezelfde advocaat-procureur mr.Frans P.J.M. Otten (ook plv.rechter bij de Rechtbank Utrecht ) gearresteerd en beschuldigd van lokaalvredebreuk op het Utrechtse politiebureau. Ik heb de zaak voor laten komen en ik werd schuldig bevonden zonder oplegging van een boete, omdat ik kon bewijzen dat ik vanaf 10 januari 2000 zonder inkomen, zonder geld zat. En dat was, ná een onterecht onslag als leerkracht bij het openbaar onderwijs te Utrecht. Een zoveelste misdaad van B&W van Utrecht. Men mag een burger niet zomaar ontslaan en daarna zonder inkomsten laten zitten.

Al het misdadige gedrag is nooit aangeklaagd door het OM. Men houdt kennelijk de hand boven elkaars misdadige hoofden. Mr. Frans P.J.M. Otten, is op 15-01-2008 vanuit Utrecht, plv-rechter te Den Bosch geworden. Daar schiet de Nederlandse Rechtstaat dus ook niets mee op. Zijn boevenmaat, advocaat mr. v.Guensberg, is nog steeds plv.-rechter te Utrecht.

Niet al deze zaken, maar ik, persoonlijk was al die jaren het politieke hoofdpijn dossier van Wim Kok, Jan Peter Balkenende en hun ministers, alsmede van de vice-president van de Raad van State en de super PG, mr.Harm Brouwer. Deze laatste mocht van minister Donner, de super PG Joan Wijckersloot, met wie ik ruzie had over een 'verdwenen' casatieschriftuur, opvolgen. Harm Brouwer was in mijn rechtszaak tegen B&W en de cvdK, al onbetrouwbaar gebleken als President van de Rechtbank te Utrecht. Dit tesamen met de rechter mevr. mr T. Dompeling,

Uiteindelijk heeft mr. drs.R.W.J.van Veen, opv. president van de Rechtbank te Utrecht mij op 25 september 2007 met behulp van nogal veel valsheden in geschrifte gepleegd e.d. door de Hoofd-officieren van Justitie mevr. Samson en dhr. van Nimwegen, onder curatele gesteld. Ik zou geestelijk gestoord zijn. Rechter van Veen heeft mij nooit gehoord, nooit gezien en nooit geantwoord op mijn vragen over deze, zijn rotstreek.

Ik ben mij ervan bewust dat ik een mega-klokkenluider van de wandaden van de overheid ben. Maar daarom hoeft de Politie van Brabant-Noord daar nog niet aan mee te doen ?
Het onrecht mij aangedaan is door mij bekend gemaakt bij de Rechtspraak, de Ministerraad, het kabinet van HM, alle cvdK's, de Tweede Kamer fracties en niet te vergeten, bij de Utrechtse Gemeenteraad en B&W. Gedurende mijn jarenlange strijd heb ik mij voorgenomen er niet aan onderdoor te gaan en de laatste te zijn die lacht.

Ik heb vanaf 10 januari 2000 van de overheid, geen inkomsten, geen werk geen uitkering gekregen.
Tegen de tijd dat ik in 2008/2009 over een nalatenschap,mijn AOW, mijn ABP-pensioen en de gelden van een lijfrentepolis kon beschikken, werd ik zonder gehoord /gezien te worden op verzoek van het Arrondissementsparket en mijn criminele familieleden door de Utrechtse kantonrechters voor de tweede keer onrechtmatig onder curatele gesteld en van het kiesrecht uitgesloten. Dat is strafbaar. De rechters wisten beter. En zij deden niets. Dus tegen die rechters zal ik ook aangiften doen.
Ik heb, om dit een beetje redelijke te kunnen doen, met een speciale lening van vrienden, de nodige Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering aan kunnen schaffen.

Naar aanleiding van ons gesprek d.d. 18/05/2009 schrijf ik u het volgende. Ik zegde de naam(namen) te willen weten van de ambtenaar(ambtenaren) bij het DIK, Brabant-Noord en/of de (rijks)rechercheur(s) die verantwoordelijk is /zijn, dat het kenmerk van mijn aangifte PL0915/09-110698, onterecht veranderd werd in het kenmerk: PL 2150-45770-1.en dat mijn aangifte met dossier en al in het archief 'verdwenen' zijn.Waar heb ik dit eerder meegemaakt ? Ik hoef dit niet te nemen en ik zál het ook niet nemen.

Ik zegde 18/05/2009 te willen weten wie degene(n) is/zijn, die het presteerde(n) om te liegen over de status van mijn aangifte. Aan deze aangifte was een strafbare status toegekend door de politie te Utrecht en DIK veranderde deze status, blijkbaar zonder enige grond in een civiele status van een civiele zaak die niet in aanmerking kon komen om door het OM behandeld te worden. Zie voor deze laatste stellingen de inhoud van uw brief van zaterdag 6 mei 2009 Nogmaals: Ik hoef dit niet te nemen van uw collega's bij de betreffende afdeling bij de politie.

Brabant- Noord / District Cuijk mag, voordat ik de namen of de dienstnummers van uw collega's hoor, deze mail alvast als een concept zien van mijn aanstaande (aan)klacht(en) tegen hun politieoptreden.
Wij spraken af dat DIK mij kon bellen op mijn vaste telefoon 030-231 60 70 en dat ik aan u zou mailen over al dat gene dat mij niet beviel. U beloofde mijn mail door te sturen naar uw collega's bij het DIK, opdat het DIK mij ook weer schriftelijk kon antwoorden.

Met vriendelijke groet en nog bedankt voor het gesprek, was getekend door Anne Marie ten Berge.

PS. Mail wordt doorgestuurd naar de Utrechtse politie en naar mijn website.

www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: