vrijdag 12 december 2008

Aan: Sector bestuursrecht, dhr.mr.R.F.B.van Zutphen, voorzitter.d .d. 11 dec.2008

Persoonlijk


Aan: Rechtbank Utrecht. Sector Bestuursrecht.
t.a.v.: dhr. mr. R.F.B. van Zutphen, sectorvoorzitter bestuursrecht
p/a Vrouwe Justitiaplein 1
Utrecht

Van: mevr. A.M.S.ten Berge, appellant

Servaasbolwerk 4

3512 NK Utrecht.

Datum: 11 december 2008
Betreft: inhoud van mijn brief van 01 december 2008
Bijlage: afschrift van mijn brief van 01 december 2008

Geachte heer van Zutphen,

Bij de Centrale balie van de Rechtbank Utrecht is op 14 november 2008 ingenomen: Mijn (duplo) beroepschrift, met 12 bijlagen van de 13de november 2008.Mijn beroepszaakomschrijving was héél duidelijk als volgt te lezen: A.M.S. ten Berge versus B&W Utrecht. Voor alle duidelijkheid: Het college van B&W is een bestuursorgaan. Ik ga er dus niet mee akkoord dat mijn beroep naar de afdeling Administratie algemeen is doorgestuurd. Mijn beroep had terecht moeten komen bij de griffier van de sector bestuursrecht.

Omdat ik de bevestiging van ontvangst met de voorgestelde afhandeling niet in goede orde ontvangen had, heb ik hierover mijn mondelinge beklag gedaan. Dit beklag heeft nóch bij uw sector bestuursrecht, nóch bij de afdeling ‘Administratie algemeen’ enige indruk gemaakt. Ik kreeg geen schriftelijk respons.

Daarna restte mij niets anders, dan om mij schriftelijk tot uw sector bestuursrecht te wenden. Bij de centrale balie is op 01 december 2008 ingenomen: Mijn brief betreffende mijn klachten over de irrelevante bevestiging van ontvangst van mijn beroep d.d. 13 nov. 2008 en mijn verzoek om afschriften.

Naar aanleiding van ons telefonische gesprek van deze morgen, heeft u mij te verstaan gegeven dat ook dit verzoekschrift van de 1ste december 2008 geen respons zou krijgen, tenzij ik mij nógmaals, maar dan persoonlijk aan u gericht, mijn brief van de 1ste december 2008, kwam afgeven, zodat u het beroepschrift bij de afdeling Administratie algemeen kon opvragen, voor behandeling door de rechter van Sector bestuursrecht.

Omdat er sprake is van een eigen, objectief bepaald, actueel, persoonlijk en rechtstreeks betrokken belang terzake van een eerlijke behandeling van mijn ingestelde beroep van de 13de nov.2008, ga ik er vanuit dat ik bij dit schrijven aan uw ‘dwang’ verzoek heb voldaan en dat ‘het' in orde komt.

Hoogachtend, mevr. A.M.S.ten Berge.

Geen opmerkingen: