zondag 23 september 2012

De criminele politieke bazen bij Stadgenoot te Amsterdam.

Beste lezers van mijn blog. Zeer recent kreeg ik een mail van Nico van den Ham uit Amsterdam. (nico.vandenham@gmail.com).Met zijn toestemming geef ik hierbij, in cursief de inhoud weer als volgt. Geachte mevrouw Ten Berge,Ik ben vrijwel altijd bezig mij te verweren tegen de misdadige acties van Woningbouwvereniging Stadgenoot die mij al jarenlang probeert volledig te ruïneren. Ik doe dat met de hulp van een bibliotheek-pc. Terwijl ik daar mee bezig was kwam ik op uw blog terecht en heb het een en ander met interesse, maar ook met afschuw gelezen. Ik ben zo vrij geweest om een reactie te plaatsen en hoop op uw toestemming. Het betreft een blog van 8 juli 2011 "DE CORRUPTIE VAN MARIEN DE LANGEN voorzitter bestuur MITROS UTRECHT". Ik heb op dit moment geen tijd om het allemaal uit te leggen omdat ik met verschillende klachtenprocedures bezig ben tegen politie en justitie, wat allemaal te maken heeft met Stadgenoot en heel veel tijd en energie kost. In mijn reactie op uw blog verwijs ik er naar om op google 'Stadgenoot Amsterdam asociaal en misdadig' te typen en dan komt er van zelf een kort verhaal te voorschijn. U heeft mij met dat bloggen op een idee gebracht. Ik neem een cursus blog maken en dan ga ik hetzelfde doen zoals u dat doet op internet. Ik ben 59 jaar, en moet dat bloggen nog even leren.Ik wens u veel sterkte in uw strijd,Hoogachtend en Vriendelijke Groet, Nico van den Ham, Prins Bernardplein 136. Amsterdam. 06-19215778. Einde citaat MIJN ANTWOORD op 22 september 2012 luidde: Beste Nico van den Ham, Goed dat u mij geschreven hebt. En goed dat u een blog begint. Neem van mij aan dat mijn blog bekend en berucht is om de waarheid. Want waarom zou ik er om liegen ? Maar om het onrecht te bestrijden is een pc of een blog niet genoeg. Het bevoegde gezag moet eens een keer ophouden met haar persbreidel op de informaties van klokkenluiders. Klokkenluiders moeten in de Tweede Kamer in het openbaar kunnen vertellen hoe de Kamerleden én hun politieke bobo's aan machtsmisbruik doen. Natuurlijk mag u uit mijn teksten gebruiken wat u wilt. Als het zo uitkomt kunt u verwijzen naar mijn Blog: Anne Marie ten Berge.U hebt ons bijelkaar gebracht dus we gaan ervoor. Ik ben 68 en vanaf 1983 verstrikt geraakt in de wurg-lasso's van de politieke criminelen. Tegen de burgemeester van Utrecht heb ik aangifte gedaan van een poging tot doodslag en ontvoering naar de plaats van het misdrijf. Criminelen zijn in elke politieke partij die in de Tweede Kamer zit, aanwezig. De fractieleiders hebben de macht om geheimhouding over corruptie af te dwingen. Zo hebben de politieke partijen die hun leden in ons Parlement droppen, de macht in handen. En van macht wordt misbruik gemaakt. Dat is over de hele wereld zo, dus ook in Nederland. Nederland heeft last van een onuitroeibare VOC mentaliteit in het parlement en in de regering en bij de organisaties die met het mandaat van het bevoegde gezag hun vorstelijke salarissen binnen graaien. De VOC-mentaliteit staat gelijk aan machtsmisbruik zoals een dictators-mentaliteit gelijk staat aan machtsmisbruik. Mijn 'cum laude' zit in mijn klokkenluiders-mentaliteit. Ik ben blij dat ik geen VOCer ben. Een recent voorbeeld van onbevoegd de macht grijpen is, dat de Tweede Kamer de formateurs en hun eigen voorzitter, benoemt. De Tweede Kamer (TK) negeert wat er in Art.3 van de Grondwet staat: Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar. Mijn petities aan de TK over een dergelijke item, worden niet behandeld. U vertelt dat u al jaren (gedwongen) een strijd voert met Stichting Stadgenoot, een Amsterdamse woningbouwvereniging. Ze willen u ruineren. Dat geloof ik graag en dat gaat ze lukken want daar zwaait sinds 15 augustus 2012 de malafide Marinus De Langen, geboren 12-10-1955 te Arnhem als alleen/ zelfstandig bevoegde directeur met de zweep der corruptie (machtsmisbruik) Hij wordt gesteund door de minister van volkshuisvestiging, door de burgemeester (PvdA) van Amsterdam en de raadsleden. Of zijn dat deelraadsleden in Amsterdam ? En de burgemeester en de Gemeenteraadsleden komen u niet steunen tegen de smeerlap van een De Langen, want de politieke belangen liggen in het feit dat u kapot gemaakt moet worden omdat u ergens de politieke belangen blokkeert met het simpele feit dat u huurrechten heeft. Stadgenoot is geen doel maar een middel in een malafide politiek 'SYSTEEM' dat werkt voor het eigen gewin of om iets in de doofpot te houden. Het zijn politici die via dit a-sociale 'SYSTEEM', burgers en hele gezinnen letterlijk treitert, misleidt, besteelt, belastert, pest, ziek maakt, ruïneert door bijvoorbeeld geen vergunningen af te geven. Weet u nog het voorbeeld van die allochtone restauranthouder in Groningen ? Die man, kostwinner, kreeg geen vergunning terwijl andere autochtone restaurants die wél kregen. De man werd door de politici het bloed onder de nagels gehaald. De man ging over de rooie. Gijzelde met een geweer de raadsleden en hij zit nu nog in detentie. Maar de publieke overheden, de raadsleden, het college van B&W wassen hun vuile politieke handen in onschuld.Dat er een hele familie geruineerd was werd genegeerd in de media en zo konden de politici in de Gemeenteraad vrolijk verder om weer een andere burger of hele groepen het mes op de keel te zetten. Want het politieke leed wordt gauw vergeten, voor nieuw verdriet, voor nieuwe stress of nieuw gevaar. Ook de media wordt door de machtspolitiek gedirigeerd. Maar bedenk, dat bij uzelf ook de 'eigen macht' eerst komt. Althans hóórt te komen. Wij gedupeerden hebben ook macht. Macht over onszelf. Macht om in evenwicht te blijven. Macht om tóch 's nachts te kunnen slapen. En al duurt het jaren, wij kunnen de poten onder de machts-stoel van politici en de woningbouwvereniging weg zagen. Stukje bij beetje wegzagen. Tot ze omdonderen. Het zal misschien niet gebeuren, tijdens ons leven, maar het is een positieve houding. 'Wie schrijft die blijft' en dat hebt u met uw plan om ook een blog te beginnen goed begrepen. Met vriendelijke groet en tot later. Anne Marie ten Berge. Servaasbolwerk 4. 3512 NK Utrecht tel. 030-2316070.

Geen opmerkingen: