zaterdag 3 oktober 2009

Uit de notulen ministerraad 2 oktober 2009.

zaterdag 3 oktober 2009 13:42

In de ongebonden krant DePers van zaterdag 3 oktober 2009 schreef 'BobdeB'in verband met de crisis over de missie Uruzgan: Heeft iemand even de notulen voor ons? Zet ze maar op de site, we zullen het niet verder vertellen....
Hierna schreef ik, Anne Marie ten Berge:
Deze notulen mogen, moeten juist verder verteld worden. En ik houd net als de journalist Frits W. mijn bron(en) geheim. In het verslag van de ministerraad van vrijdag 02/10/2009 is, met woorden van gelijke strekking, het volgende genoteerd: Verhagen (emotioneel), "Collega's,ik heb als minister van Buitenlandse Zaken namens de Nederlandse Regering veelvuldig overleg gepleegd over onze nieuwe bijdrage aan de ISAF, de internationele troepenmacht in Afghanistan.Ik heb daarbij het positieve Nederlandse standpunt van deze regering naar voren gebracht ter zake van een nieuwe missie in Uruzgan. Het is u bekend dat ik namens u, de internationale partners verzekerd heb dat de Nederlandse regering zorg zou dragen voor voldoende steun, en een krachtig draagvlak bij het parlement. De internationale partners hebben daarna op grond van onze toezeggingen Den Haag opgeroepen door te gaan in Uruzgan. Deze oproep hebben wij aan de Tweede Kamer voorgelegd. Indien wij ons thans niet aan de betreffende toezeggingen houden, plegen wij tegen onze buitenlandse betrekkingen een staatsrechtelijke woordbreuk en zullen wij onze verantwoordelijkheid in deze onder ogen moeten zien.Deze gang van zaken heeft reeds, ongeacht de uitkomst van de stemming rond de PvdA en CU motie Uruzgan in de Tweede Kamer, geresulteerd in een vertrouwensbreuk met onze buitenlandse partners. Wil de Nederlandse regering met haar coalitiepartners CDA, PvdA en CU,in de nabije en verdere toekomst bij de buitenlandse regeringen nog enigszins geloofwaardig overkomen dan zullen wij de hier besproken foute inschattingen moeten erkennen. Wij horen een duidelijk signaal af te geven en ons ontslag aan te bieden aan Hare Majesteit de Koningin. Hoe ik als minister van Buitenlandse zaken mijn verantwoordelijkheid zie in deze kwestie, mag duidelijk zijn. Uw reactie wordt verzocht".

Geen opmerkingen: